Privacyverklaring

Ilse Bielok, gevestigd aan Hovenierslaantje 7, 4001 HN, Tiel, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

Hovenierslaantje 7, 4001 HN Tiel

www.ilsebielok.nl

ilsebielok@move.nl

Persoonsgegevens

Bij inschrijving op de nieuwsbrief en het sturen van een reactie via het contactformulier worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. Een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens is van groot belang. Persoonlijke gegevens worden dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

Bij onze verwerking worden de eisen die de privacywetgeving stelt in acht genomen. Dat betekent onder andere dat:

 • Er wordt duidelijk vermeld met welke doeleinden persoonsgegevens worden verwerkt. Dat gebeurt via deze privacyverklaring;
 • De verzameling van persoonsgegevens beperkt wordt tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
 • Je eerst gevraagd om uitdrukkelijke toestemming om jouw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
 • Er passende beveiligingsmaatregelen worden genomen om je persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in opdracht persoonsgegevens verwerken;
 • Jouw recht gerespecteerd om je persoonsgegevens op je aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Persoonsgegevens die ik verwerk

Ilse Bielok verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan mij verstrekt. Ik gebruik deze om contact met jou te houden over de weg die wij samen gaan. Ik vraag alleen naar jouw contactgegevens nadat je ja hebt gezegd op met mij werken. Alles wat geschreven en gezegd is blijft bij mij. Ik vraag alleen naar zaken die van belang zijn voor onze samenwerking. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Social media accounts

Met welk doel en op basis van welke grondslag ik persoonsgegevens verwerk 

 • Het afhandelen van jouw betaling
 • Verzenden van mijn nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

Beveiliging 

Ilse Bielok neemt beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken.

Bewaartermijnen

Nieuwsbrief: de gegevens die je verstrekt hebt bij aanmelden op de nieuwsbrief worden verwijderd, wanneer je je uitschrijft voor de nieuwsbrief. Reactie via reactieformulier: jouw naam en e-mailadres bij je reactie worden enkel zichtbaar voor Ilse Bielok opgeslagen. Wil je dit laten verwijderen, dan kun je contact opnemen.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Ilse Bielok behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Niet digitale gegevens

Een enkele keer schrijf ik iets op of bewaar iets wat je bij mij maakte. Ik bewaar dat in een afgesloten kast. Alleen ik weet waar de sleutel ligt. Je mag er op gerust zijn dat ik niets van jouw persoonlijke gegevens deel met anderen zonder jouw toestemming. Tenzij daar een administratieve of wettelijke verplichting voor geldt, of er een gerechtelijk bevel voor is.

Hoe lang ik persoonsgegevens bewaar

Ilse Bielok bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. 

Delen van persoonsgegevens met derden

Ilse Bielok verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Ilse Bielok en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij mij een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die ik van jou beschik in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar ilsebielok@12move.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraag ik jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Ik reageer zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. Ilse Bielok wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe ik persoonsgegevens beveilig 

Ilse Bielok neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met mij via ilsebielok@12move.nl. Ilse Bielok heeft de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen: Op internet bewaar ik niets van jou. Alles wat we via WhatsApp of Facebook Messenger bespreken blijft daar en wordt beschermd door de privacy overeenkomsten waar wij ja op zeiden als gebruikers van die diensten. Mail en sms zit in mijn apparaten. Alleen ik heb toegang tot mijn telefoon, tablet en computer. Deze zijn beveiligd met beveiligingssoftware, zoals een virusscanner, firewall en een code. Mijn site www.ilsebielok.nl is een etalage, alleen voor eenzijdig verkeer. Ik schrijf en jij leest. Je kunt daar geen interactie met mij hebben en ik sla daar ook niets op van jou. Mijn website is AVG-proof.

Google Analytics

Ik gebruik Google Analytics om bezoek aan deze site bij te houden. Er is een bewerkersovereenkomst met Google gesloten om afspraken te maken over de omgang met onze data. Verder heb ik Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

error: Content is protected !!